Tjänsteutbud


Vi erbjuder allt inom tomt och mark. Från trädgårdsanläggning till stensättning, gräsmatteläggning och staketmontering

Våra tjänster omfattar följande:

- Marksten och murar
- Anläggning av natursten
- Anläggning av gräsmattor och rabatter
- Husdräneringar
- Husgrunder
- Fett- och oljeavskiljare
- Vatten- och avloppsarbeten - markinfiltrationer
- Grävning för kabel, elledningar, bredband m.m.
- Grävning av jordvärme och bergvärme
- Snöröjning och halkbekämpning


Vi åtar oss uppdrag från privatpersoner och företag. Kontakta oss gärna för mer information!